[Taller] Auditar grups de consum

Descarregar el full de càlcul

Bateria d’indicadors realitzats en el taller de la Repera de Santa Coloma de Queralt ordenats per temes:

Àrea Indicador
General Disposa de canals de comunicació
General Es fan iniciatives perquè no sigui elitista en el sentit cultural o econòmic (es redueixen les despeses perquè sigui més econòmic)
General S’acompleixen a la pràctica els principis del grup que s’expliquen o es publiquen
General S’estableixen diferents nivells i canals de participación en el grup i són flexibles
General Si es reben subvencions, què implica (grau d’autonomia que es perd, etc.)
General Què implica la dinàmica de funcionament i el tipus d’organització que es té (autogestió, es té una gerència, etc.)
Oferta de producte Es prioritza el producte de primera necessitat
Oferta de producte Es distingeix el producte ecològic (el que acompleix certes característiques en la producció) de l’agroecològic
Oferta de producte S’evita el producte exòtic
Oferta de producte Els productes són transparents
Oferta de producte S’ofereix varietat de producte a més del fresc (elaborats, precuinats, etc.)
Oferta de producte És de temporada
Oferta de producte S’eviten els intermediaris o aquests acompleixen certs criteris socials i ambientals
Productors i productores La producció és de proximitat geogràfica
Productors i productores La producció és d’afinitat ideològica
Productors i productores Quan la producció és de lluny hi ha algun mecanisme directe de comunicació o participació
Productors i productores Es valoren els aspectes socials i de model de qui produeix (si és un projecte autònom, si ven producte a grans superfícies, etc.)
Relació amb la producció Es fan visites a les explotacions
Relació amb la producció Hi ha compromís de compra o pagament a l’estiu
Relació amb la producció Es té un vincle amb les produccions
Sòcies i socis S’informa dels productes que no són agroecològics (per distància, tipus de producció, etc.)
Sòcies i socis S’informa de la cultura intrínseca de certs productes (com ara varietats tradicionals en desús)
Sòcies i socis S’explica com cuinar productes de consum poc freqüent
Sòcies i socis Coneix l’origen del consum de les persones integrants: grup de consum, autoproducció, ecològic de fora del grup, producte convencional, etc.
Sòcies i socis Es potencien treballs col·lectius (com ara la realització de conserva a l’estiu)
Sòcies i socis Potencia l’ajuda mútua en altres temes (solidaritat amb persones més necessitades, troc, banc de temps, etc.)
Sòcies i socis Les persones participants són diverses (en cultura d’origen, poder adquisitiu, formació, etc.)
Sòcies i socis Es disposa de canals d’intercanvi no monetaris (moneda social, intercanvi en espècie o servei, etc.)
Sòcies i socis Es fa formació interna (per tastar i saber cuinar producte desconegut, fer conserva, etc.)
Sòcies i socis Es facilita la conciliació amb altres activitats (cura de la canalla, participació a moviments socials, etc.)
Subministraments S’empren organitzacions d’economia social i solidària (energia verda, banca ètica, etc.)
Subministraments S’optimitza el local (no és d’ús exclusiu del grup quan aquest només obre poques hores cada setmana)