I Repera [juny’08]

Descarregar memòria I Repera

Arran del Fòrum Social Català es va palesar la necessitat de millorar la comunicació i la relació entre consumidores i productors. Només d’aquesta manera tots plegats podem avançar en el treball cap a un consum alternatiu, crític i responsable. D’aquí va néixer un grup natural de treball, espontani, amb ganes i obert a tothom. Aquest grup va pensar en el format de LA REPERA, unes jornades dividides en dos episodis. LA REPERA 1, una convocatòria a totes les cooperatives i productors de Catalunya, amb un objectiu: detectar els problemes i necessitats col·lectius i començar a dibuixar-ne les solucions, en plural. Sobretot sent conscients de que som molts i molt diferents. Aquestes primeres jornades volien ser un punt de partida i primer punt de trobada per a coneixer-nos, saber quants som, tant consumidors com pagesos. La idea era poder tenir una fotografia de conjunt, que servís de formació, i disposar de coses concretes per a veure per on podiem començar

LA REPERA 2, un cap de setmana, amb la mateixa convocatòria, però amb la pretensió de ser encara més persones, i un objectiu: recollir les conclusions de la primera Repera i treballar per a concretar línies de treball i estratègies a les solucions dibuixades a la Repera 1.

El 15 de juny del 2008 va tenir lloc LA REPERA, a Can Fabra, al barri de Sant Andreu de Barcelona. Van assistir unes 130 persones, unes 80 consumidores i unes vint productores.En primer lloc vam fer una presentació, una persona de cada cooperativa va presentar el seu grup, i cada productor es va presentar a si mateix. Vam fer un “mercat” de fitxes de presentació per tal que tothom tingués una idea de qui érem totes aquelles persones, i així totes les persones que volien fer contactes van tenir un espai.

Vam presentar els quatre eixos de treball, prèviament havíem enviat informació i demanat que la gent vingués amb reflexions al cap. I vam fer vuit grups de treball d’unes vint persones, dos grups per cada eix:

  • Eix 1: RESPONSABILITAT COMPARTIDA (resum pag. 2)
  • Eix 2: DISTRIBUCIÓ (resum pag. 5)
  • Eix 3: SEGELL PARTICIPATIU (resum pag. 8)
  • Eix 4: PARTICIPACIÓ I TRANSFORMACIÓ SOCIAL (resum pag. 12)

Per fer el treball en grup es proposa la mateixa metodologia a cada grup de cada Eix. Es demana a les persones del grup que cadascuna ompli una tarjeta de color verd amb els problemes i necessitats que detecta, i una de rosa amb propostes per solucionar aquests problemes. No busquem consens, però si cal un treball de posada en comú, d’identificar els problemes comuns, i un treball de síntesi.

Després s’ajunten els dos grups de cada eix, es presenta el que cada grup ha extret. Es fan els debats que siguin necessaris, i es treballa per fer un resum de totes les coses dites, anomenades i pensades. Aquest resum serà el que es presentarà a la tarda per fer una posada en comú, i per tal de que totes les persones que han vingut a LA REPERA puguin fer aportacions a la resta d’eixos que no han treballat.